Versioni Alpha i Browser-it Google Chrome për Linux

by er10n

Post image for Versioni Alpha i Browser-it Google Chrome për Linux

Skuadra e cila po zhvillonte versionin Open-Source të browser-it të Google për Linux ka lëshuar versionin Alpha të browser-it më të ri në Web. Versioni i Google Chrome ka qënë në fazë Pre-Alpha që prej disa kohësh, dhe gjithashtu ka qënë konsideruar si shumë i stabilizuar, por lëshimi e versionit Alpha shënon një hap të madh drejt zhvillimit për Google Chrome.

Versioni i ri i Browser-it të Google, është pasuruar më shumë karakterisktika që ka dhe “Kundershtari” i versionit per Windows.Megjithatë disa nga “Opsionet” janë akoma në zhvillim e sipër,si përshëmbull, plugin–ët, printimi dhe Google gears. Për fat të keq për momentin këto detaje duhen patur parasysh para se të instalojmë Google Chrome.

Për të gjithë ata përdorues që janë të interesuar për instalimin e Google Chrome në sistemin e tyre Linux, mund të hedhin një sy tek faqja zyrtare e Ubuntu Chromium Daily Builds.

Do ishin interesante mendimet tuaja për këtë Browser, për të mirat dhe mangësitë e tij. Gjithsesi do ju mbajmë të informuar për zhvillimet e tij dhe në lëshimet e versioneve të ardhshme.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: