Telefoni Window! Koncept i se ardhmes

by Denisi

Telefoni “Window” është një produkt i konceptuar nga “Seunghan Song”. Ai është i aftë të bëjë parashikime të sakta të motit dhe gjithashtu ekrani i tij reflekton gjëndjen klimatike që gjëndet jashtë në ambient!

Dite me Diell

Dite me Diell

Dergimi i Mesazheve

Dergimi i mesazheve

Kryerja e nje telefonate

Kryerja e nje telefonate

Dite me Debore

Dite me Debore


Dite me shi

Dite me shi

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: