Te gjitha shifrat e Google!

by Einar

Google

Google

Sipas Pingdom, Shifrat e Google janë marramëndëse! Vizitorët ditorë të tij janë 620 milionë (ja kalojnë blogut tonë me 20 milionë 😛 ), sasia e informacionit ditor llogaritet tek 20 Petabyte, pak më pak se 20.000 punëtorë në të gjithë botën! Një mesatare prej 60,000 telefonësh Android të shitur në ditë dhe një shifër prej 270 000 fjalësh të shkruara në minutë në blogjet e blogger.com!

Me pak fjale shifra që tejkalojnë fantazinë tonë!

Besoj është i tepërt theksimi i faktit që është faqja nr 1 në botë!

Google Pingdom

[Foto]

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: