device

android-logo-eklipsiAndroid është një sistem operativ i cili në fillimet e tij u cilësua si një platformë mbi të cilën mund të ndërtoheshin aplikacione te ndryshme për aparate celular apo në përgjithësi për aparate digjitale qe permbushin disa kritere specifike ne hardware.

Momentet e tij të para Android i ka në 2005 dhe ishte një iniciativë e Google. [lexo më shumë…]