Deborah Garza

domain_eklipsiRefuzimi ka ardhur nga Departamenti i Tregtisë dhe i Drejtësisë Amerikan në lidhje me projektin e liberalizimit të Generic Top-Level Domain (gLTD) propozuar nga enti që mbikqyr zhvillimin e adresave të internetit: ICANN , sipas ekspertëve të të dy ministrive të cilët kanë ndërhyrë për të vënë pikat në konsultimin e nisur rreth rregullave të gLTD , ka ndaluar. E gjitha për shkak të impenjimeve të marra dhe të parespektuara. [lexo më shumë…]