CPIO

wobzip_logoPak a shumë të gjithë jemi familjarë me programet 7-zip, WinZip, WinRar, dhe gjithashtu shumica i kanë të instaluar në kompjuterët e tyre. Por nëse ndodheni ne situatën ku nuk e keni disponibilitetin e një programi që bën ekstrakt, file-t e kompresuara ? Këtu na vjen ne ndihmë një shërbim të cilin e ofron [lexo më shumë…]