chat

Post image for Truke te ndryshme per Facebook

Për një periudhë shtatë vjeçare Facebook ka arritur tek rreth 600 milionë anëtarë dhe ky numër vazhdon të rritet. Krijuesit e tij janë duke bërë vazhdimisht ndryshime në këtë faqe duke shtuar dhe modifikuar opsione të ndryshme të tij [lexo më shumë…]

Google

Google


Pas një artikulli ku Mandi shpjegon se çfarë është ky shërbim i ri publik që po ofron Google, lind pyetja pse?

Pse Google po e ofron? Mund ti besoni shpjegimit të tyre, “për të rritur shpejtësinë e web-it”, apo ka diçka më thellë këtu që duhet menduar? [lexo më shumë…]