arpanet

Vendlindja e Internetit

Ku ka lindur Interneti?

Interneti ka lindur në një dhomë në Universitetin e Kalifornisë në Los Angeles, USA, në 1969, kur laboratori i Profesorit Leonard Kleinrock dërgoi mesazhin e parë të ARPANET-it. Kohët e fundit një (Doktor në Filozofi) PhD me emrin Brad Fidler po kërkonte pikërisht për vendlindjen e Internetit dhe kuptoi që askush në të vërtetë nuk ishte i sigurtë se ku ka lindur interneti. [lexo më shumë…]

Historia e Internetit

Historia e Internetit

Sot do ju sjellim dhjetëvjeçarin e dytë 1979 – 1989! Do vazhdojmë sërish me momentet kulminante në historinë e Internetit për këtë dhjetëvjeçar. Ky është artikulli i dytë i një serie të përbërë nga katër artikuj në total. [lexo më shumë…]

Historia e Internetit

Historia e Internetit

Ky artikull ju drejtohet personave të cilët kanë kaluar një kohë të konsiderueshme në internet. Me gjithë kohën që mund të keni kaluar sidoqoftë janë të paktë personat të cilët janë në dijeni [lexo më shumë…]