Administrator

Sony eBook Reader
photo credit: cloudsoup

Problemi me fillimin e përdorimit të Linux nga të gjithë ata që afrohen tek ky sistem është ideja që kanë për të, mendimi që mbizotëron është që “Linux është një sistem i përshtatshëm vetëm për ekspertë të informatikës”, gjë që nuk është aspak e vërtetë.

Sado eksperiencë të kesh me Linux, ekziston gjithmonë diçka e re të cilën mund ta mësosh nga ndonjë libër i mirë [lexo më shumë…]