1969

Vendlindja e Internetit

Ku ka lindur Interneti?

Interneti ka lindur në një dhomë në Universitetin e Kalifornisë në Los Angeles, USA, në 1969, kur laboratori i Profesorit Leonard Kleinrock dërgoi mesazhin e parë të ARPANET-it. Kohët e fundit një (Doktor në Filozofi) PhD me emrin Brad Fidler po kërkonte pikërisht për vendlindjen e Internetit dhe kuptoi që askush në të vërtetë nuk ishte i sigurtë se ku ka lindur interneti. [lexo më shumë…]