Shpërthim masiv në sipërfaqen diellore

by Einar

Post image for Shpërthim masiv në sipërfaqen diellore

NASA më datë 31 Gusht 2012 ka filmuar një shpërthim në sipërfaqen diellore. Shpërthimi në fjalë nuk ka patur si drejtim planetin tonë, por sdq ka patur ndikime në fushën magnetike dhe si pasojë janë vënë re Aurora në natën e 3 Shtatorit.

burimi: Flickr i NASA Foto & Video

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: