Shkrim e këndim – një hartë botërore

by Einar

Post image for Shkrim e këndim – një hartë botërore

Një hartë e përqindjes së lexueshmërisë botërore. Detajet mund ti lexoni tek raporti i 2011 postuar nga Kombet e Bashkuara (UN).

Për nivelin e shkrim e këndimit jemi në vendin e 20 në listën e stiluar nga raporti në fjalë.

Të dhëna të tjera mund të merren nga ky raport dhe kanë të bëjnë me:

Renditjen sipas HDI (Human Development Index)

– Indeksi i zhvillimit (Trendi, 1980–2011) Tabela 2.

– Indeksi i pabarazisë gjinore Tabela 4

– Indeksi i Varfërisë Tabela 5

– Qëndrueshmëria mjedisore Tabela 6

– Efektet në zhvillimin njerëzor nga kërcënimet mjedisore Tabela 7

– Perceptimet për mirëqenien dhe mjedisin Tabela 8

– Arsimi dhe shëndetësia Tabela 9

– Popullsia dhe Ekonomia Tabela 10

Shqipëria në krahasim me vitin 2010 ka fituar 1 vend në renditjen përfundimtare të raportit duke kaluar nga 71 në të 70.

Raporti i plotë në Anglisht [PDF]

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: