Shkarko guide per instalim te Linux, Ubuntu

by Einar

pingouin-linux-eklipsiEkzistojnë shumë mënyra për te instaluar Linux, megjithatë nëse jeni nga ata të fiksuarit që dëshirojnë të lexojnë çdo gjë rreth një subjekti të caktuar (në rastin tonë rreth Linux, Ubuntu), kam gjetur një guidë interesante në internet dhe nëse ju intereson mund ta shkarkoni.

Ky është një libër me Open Access (shkarkim i lire) i quajtur “Linux Starter Pack” prodhuar nga Linux Format (një reviste e orientuar vetëm mbi Linux).

“Starter Pack” është një file Pdf (11mb), i cili përbëhet nga 130 faqe, ku shpjegohet se si mund të instaloni dhe të përdorni një shpërndarje të Linux si Ubuntu.

Unë personalisht e bëj në këtë mënyrë:

Shkarkoj filen ISO
Verifikoj MD5
Hudh ISO në CD
Instaloj Ubuntu
Vendos orën lokale sipas zonës
Krijoj User dhe Password.
Shkarkoj axhiornimet.

Ndërsa nëse dëshironi të lexoni shkarkoni këtë guidën këtu.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: