Qyteti i rrënojave

by Einar

Post image for Qyteti i rrënojave

“Qyteti i rrënojave” është rindërtimi i parë digjital në botë i një qyteti shkatërruar gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Filmi është një simulim që zgjat rreth pesë minuta i fluturimit të një avioni Liberator mbi Varshavën e shkatërruar në vitin 1945.

Nëse nuk e keni parë atë me sytë tuaj, foto të izoluara nga koha e luftës nuk e përcjellin si duhet shkallën e këtij shkatërrimi të kryeqytetit pas Luftës së Dytë Botërore.

Ky është i vetmi film që me të vërtetë tregon se si Varshava dukej pasi lufta kishte mbaruar dhe se si ajo u ngrit sërish nga gërmadhat.

[via: platige]

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: