Pse Plutoni nuk klasifikohet me si planet?

by Einar

C.P. Grey jep një shpjegim të shkurtër në formë të animuar, me pak histori dhe shumë informacion në lidhje me shkallën dhe marrëdhëniet e llojeve të planetëve (dhe objekte të tjera) në sistemin tonë diellor. Plutoni tani klasifikohet si planet xhuxh.

[via: 22words]

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: