Mini Cooper dhe Marketingu

by Einar

Mini Cooper

Mini Cooper

Një reklamë nga Mini cooper tregon kreativitetin dhe fantazinë e përgjegjësve të marketingut. Kuti boshe me letrën mbështjellëse të dhuratave, tipike për festat e fundvitit, gjendeshin në rrugët e Amsterdamit ditet e para te 2010! Padyshim kjo tërhoqi mjaft vëmendjen e njerëzve.

Ide të tilla janë me të vërtetë të këndshme dhe origjinale!

(via: CreativeCriminals)

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: