Kerkoni koncertet e artisteve te preferuar me Show Hopping

by Einar

Show Hopping

Koncepti që qëndron pas Show Hopping është i thjeshtë – vendosni një vendndodhje, një rreze për të kërkuar brënda saj dhe një listë të grupeve muzikore që ju interesojnë (ose selektoni Allow All).

Faqja, pastaj, përpunon informacionin e dhënë dhe krijon një kombimin me koncertet e ardhshme në zonën tuaj, nga Last.fm, në një hartë interaktive. Është e thjeshtë, efektive dhe çuditërisht shumë e saktë!

Edhe nëse nuk po kërkoni për ndonjë koncert në zonën ku jetoni, ju këshilloj ta provoni është një aplikacion i ndërtuar në mënyrën që duhet!

Show Hopping nuk pretendon as që të krijoni një llogari me ta për të përdorur shërbimin e tyre! Çfarë kërkoni më shumë? Një punë e shkëlqyer.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: