Isle Of Man TT, gara më e çmendur e motorrave

by Einar

Post image for Isle Of Man TT, gara më e çmendur e motorrave

Afërsisht 320 – 330 km/h është shpejtësia që arrihet në këtë garë. Mjafton të shikohet video për të kuptuar që kjo është, pa frikë, gara më e rrezikshme në botë.

Tek përshkrimi i videos në YouTube thuhet që asnjë nga pilotët e aksidentuar nuk ka lënë jetën. Sdq piloti në min 1:30 ndonjë tunel drite e ka parë me siguri…

[via: kottke]

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: