Google Real-Time Insight Finder

by Einar

Post image for Google Real-Time Insight Finder

Në videon mëposhtë do vini re se si funksionon, dhe do mësoni edhe si ta përdorni, mundësia e re ofruar nga Google, Google’s Real-Time Insight Finder, vegël e cila ju ndihmon nëse dëshironi të keni informacione më të detajuara mbi terma të caktuar në kohë reale.

Një lodër e tillë mund të jetë një ndihmë goxha e madhe pasi përbën një dritare mbi zakonet, perceptimet dhe nevojat e konkurentëve mbi terma të caktuar apo mbi trendet online.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: