Gjendja e Arinjve Polarë

by Einar

Post image for Gjendja e Arinjve Polarë

Ka rreth 20,000 gjer në 25,000 arinj polarë në botë, dhe popullsia pritet të bjerë me 30 % gjatë tre gjeneratave të ardhshme.

Periscopic (një firmë, specializimi i të cilës është vizualizimi i të dhënave), në bashkëpunim me Grupin Specialist Polar Bear (grup shkencëtarësh kërkimorë), na sjell këto ndryshime në një hartë interaktive.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: