Foto te mahnitshme shkencore 2012

by Einar

Post image for Foto te mahnitshme shkencore 2012

Një kolazh interesant fotografish shkencore nga koleksioni Wellcome Image Awards 2012.

Imazhi i mësipërm është një mikrofotografi e nyjeve lidhëse nga gjuri i njeriut, komplekse dhe mbresëlënëse.

I gjithë koleksioni përbëhet nga fotografi të cilat mund të konsiderohen të pabesueshme që po ndodhin në çdo moment të jetës tonë të përditshme.

[via: fastcodesign]

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: