Email gabimisht! Tani sdo ndodhi me.

by Denisi

gmail-logo-googleSa herë ju ndodh që të dërgoni e-mail personit të gabuar. Ose të mos bashkangjitni një fotografi ose dokument dhe kujtheni pasi e keni misur e-mailin. tani mund ta evitojme.

Per perdoruesit e versionit anglisht te gmail tani eshte e mundur anullimi i email-it të dërguar por jo më vonë se 5 sekonda pasi shtypur butonin “send”! Kjo fal butonit te ri undo. Undo është një ide e mirë për ata që janë të pavendosur ose dërgojne email tek njerëz të gabuar!

undo_send_gmail

Për të gjitha këto raste, Gmail vjen me këtë aplikim interesante që siç thame me siper mund të përdoren vetëm me gjuhën angleze, po mjafton te ndryshojme gjuhen dhe pastaj te shkojne te menuja e re qu u ka dale ‘labs’ dhe nga aty te kerkojne Undo Send. Vini re që ky sistem përdor një gabim të vogël të Gmail-it dmth nje vones ne dregimin e mesazeve.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: