Dubai 3.0

by Einar

Post image for Dubai 3.0

Për këtë video timelapse të Dubait autorit i janë dashur 20,000 fotografi të bëra në një periudhë 3 javore në maj të 2012.

Nëse keni lekë tepër, ndoshta, nuk do ishte ide e keqe të blinit ndonjë apartament tek Burj Khalifa duke parë që çmimet e metrit katror kanë rënë nga 2,450 $ ne 721 $ (nëse nuk gaboj brënda unazës së Tiranës çmimi i metrit katror është më i lartë).

{ 1 comment… read it below or add one }

MoseBesopoDeshe.Net July 25, 2012 at 9:39 pm

Nuk eshte e keqe si ide.
Nje apartament ne Dubai 🙂

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: