Cfare eshte Biologjia Sintetike?

by Einar

Post image for Cfare eshte Biologjia Sintetike?

Biologjia sintetike është një fushë e re e kërkimit biologjik dhe teknologjik e cila kombinon shkencën dhe inxhinierinë së bashku. Një prezantim hyrës në shqip mund ta lexoni tek blogu i shkencës.

Këtu mund të shikoni një video e cila përmbledh se çfare është biologjia sintetike ku ndodhet momentalisht zhvillimi i saj dhe përdorimi i mundshëm në të ardhmen.

Nëse dëshironi të shikoni më në detaje se si ajo është përdorur dhe me shumë mundësi se në çfare drejtimi do punohet në të ardhmen atëherë ju këshilloj te shikoni këtë dokumentarin e BBC në YouTube.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: