(AR) Realiteti i shtuar

by Einar

Realiteti i Shtuar

Realiteti i shtuar është mbivendosja e niveleve të ndryshme informuese (elementë virtuale dhe të dhëna multimediale, data gjeolokale etj) në eksperiencën e të përditshmes.

Elementët të cilët “shtojnë” realitetin mund të vendosen me anë të një device mobile, si psh telefonat e gjeneratës së fundit, (iPhone, apo një telefon Android), me anë të një PC me kamera… etj, të cilët i shtojnë elemente/informacione të ndryshme multimediale realitetit të perceptuar.

Mbivendosja e elementëve reale dhe virtuale krijon një “Realitet të përzier”.

Për të parë në përdorim këtë teknologji të re mund të shikoni videon e mëposhtme e cila na jep një shpjegim interesant të zhvillimeve dhe drejtimit që në të ardhmen kjo teknologji do na vijë në ndihmë për të lehtësuar akoma më shumë jetën tonë!

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: