Rreth nesh

Ky Blog është ndjekja e një pasioni, këtu do lexoni artikuj të cilët para se të publikohen kalojnë në disa faza elementare, mbulimi i tematikave të ndryshme, kryesore ato mbi webin, teknologjinë dhe internetin. Artikujt kalojnë një fazë seleksionimi, editimi dhe pastaj prezantimi tek lexuesi.

Zanafilla e eklipsit (2008) ishte nje ide e Einarit propozuar tre shokëve të tij Denisit, Erionit dhe Petit.
Momentalisht eklipsi mirëmbahet nga Einari (të ardhmen nuk e parashikoj dot).

Artikujt:

Artikujt që lexohen në këtë blog, shoqërohen me një liçensë Creative Commons 3.0 (Atribute jo komerciale)

Ju jeni i lirë:

Të shpërndani — të kopjoni, të shpërndani dhe të transmetoni artikujt.
Të modifikoni — të adaptoni artikujt.

Nën kushtet e mëposhtme:

Atribuimi (Citimi) — Ju duhet të  (citoni) materialet duke linkuar tek artikulli origjinal dhe jo në një mënyrë që do ti jepte përparësi punës tuaj.

Jo Komerciale – Ju nuk mund të përdorni punën e bërë nga eklipsi për qëllime biznesi.

Duke marrë parasysh:

Lëshime – Secili nga kushtet e mësipërme mund të ketë lëshime nëse merret leje në mënyrë të shkruar.

– eklipsi –

Artikujt në blogun eklipsi.com mund të përdoren me kusht që të linkoni pas tek:
http://www.eklipsi.com.