60 sekonda aventurë në filozofi & ekonomi

by Einar

Post image for 60 sekonda aventurë në filozofi & ekonomi

Këto video humoristike nga The Open University shërbejnë si abetare hyrëse në filozofi dhe ekonomi. Fillimisht, bëhet fjalë për mësime 60 sekondëshe, por ata kur përfundon seria i kombinojnë në një video të vetme.

Seria Videot 60-sekondëshe mbi filozofinë/mendimin.

Video mëposhtë është mbi Mendimin

Ndërsa kjo mëposhtë është mbi Parimet Ekonomike.

Seria Videot 60-sekondëshe mbi ekonominë.

Tani The Open University është duke filluar një seri të re mbi fenë. Momentalisht janë postuar 4 video dhe priten edhe 3 të tjera për të përmbushur serinë.

Seria Videot 60-sekondeshe mbi Fene.

Seritë e mësipërme më kujtojnë gjithashtu disa leksione mbi filozofinë, krijuar nga S David Peters, leksione 3 minutëshe mbi John Locke, Rene Descartes, David Hume, Kant, Galileo e shumë të tjerë.

Një praktikë e tillë, mësimi me anë të videove të shkurtra ka kohë që po vihet ne praktike nga Khan Academy ku leksionet nuk i kalojne 15 minutat pasi mendohet se përqëndrimi i studentit është llogaritur ti përkasë një kohe të tillë dhe jo leksioneve të gjata të cilat duket se nuk përfundojnë kurrë. Rezultati? Khan Academy po korr një sukses të madh!

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: