28 vjet në planetin Tokë

by Einar

Post image for 28 vjet në planetin Tokë

Google Maps në partneritet me Institutin Gjeologjik Amerikan, NASA, dhe revistën Times kanë hartuar në një video imazhet satelitore.

Video shtrihet në një periudhë prej njëzet e tetë viteve të fundit duke na treguar se si Toka ka ndryshuar, nga qytetet në rritje si Dubai deri tek pyjet e Amazonës në zhdukje e sipër.

burimi: slate

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: