April 2011

Levizjet e 1 iPhone

Dy studiues të sigurisë online, Alistair Allan dhe Peter Warden, kanë zbuluar që iPhone i Apple mban të dhëna mbi spostimet e përdoruesve të tij duke ruajtur çdo detaj të kësaj lëvizjeje në një file sekret në aparaturë, të cilat, pastaj, kopjohen dhe ruhen tek [lexo më shumë…]

Google Video

Në më pak se dy javë milona video të ngarkuara nga ish-rivali gjashtë vjeçar i YouTube, Google Video, nuk do jenë më në dispozicion për shikuesit, shërbimi do ndërpritet [lexo më shumë…]

Vendlindja e Internetit

Ku ka lindur Interneti?

Interneti ka lindur në një dhomë në Universitetin e Kalifornisë në Los Angeles, USA, në 1969, kur laboratori i Profesorit Leonard Kleinrock dërgoi mesazhin e parë të ARPANET-it. Kohët e fundit një (Doktor në Filozofi) PhD me emrin Brad Fidler po kërkonte pikërisht për vendlindjen e Internetit dhe kuptoi që askush në të vërtetë nuk ishte i sigurtë se ku ka lindur interneti. [lexo më shumë…]