1956 – 2010 (2014?) e ardhmja?

by Einar

Post image for 1956 – 2010 (2014?) e ardhmja?

Me nje kapacitet prej 5 MB, ne fotografine e mëposhtme keni mundësinë të shikoni njësinë e Hard Diskut 350 të IBM i cili mund të mbante afërsisht 2 file MP3!

IBM 350

IBM 350


Kjo është një fotografi e njësisë që po transportohet me një aeroplan, në vitin 1956.

Në faqen e IBM ka informacione më të zgjeruara rreth modelit në fjalë.

Momentalisht në 2010 gjëndemi me një kartë 64GB të SD në dispozicion të të apasionuarve (apo të atyre që kanë nevojë për këtë sasi memorie në një SD)!

SD 64GB

SD 64GB

Tani parashikohet që Sony ne bashkepunim me SanDisk të nxjerrë në treg kartat SD me nje kapacitet 2TB! Që do të thotë pak a shumë rreth 800.000 këngë në format MP3!

SD 2TB

SD 2TB

Interesant evolucioni i arritur në këtë drejtim (raporti: permasa – sasi)!

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: